Internkontroll

@BEDRIFT

Internkontroll

Internkontroll omhandler systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid. Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr har hjemmel i internkontrollforskriften. Alle virksomheter er dermed pålagt gjennom lovverket å utføre en internkontroll av sine elektriske anlegg. Som fagkyndig part utøver vi i Solid Elektro dette i tråd med alle gjeldende regler og forskrifter slik at du får en trygg arbeidsplass/trygt hjem samtidig som lovverket blir fulgt.

Behov for EL-service? Book avtale idag!