Luft til luft varmepumper

@PRIVATE

Luft til luft varmepumpe

Den vanligste typen varmepumpe i dette landet er “luft luft varmepumpen”. Denne henter kald luft utendørs og leverer varm luft innendørs. Enhetene er ofte små og relativt enkle å installere. Utgiftene til oppvarming kan fort halveres, selvfølgelig avhengig av type bolig og hvor stor del av den totale oppvarmingen varmepumpen kan stå for. Luft til luft varmepumper er klart mest effektivt om boligen din har åpne romløsninger. Innedelen, som varmer opp boligen, har også filtre. Filtrene renser lufta og bidrar til et bedre inneklima. En luft luft varmepumpe kan brukes i villa, tomannsboliger, rekkehus og leiligheter.

Behov for EL-service? Book avtale idag!